Početna
Registruj se
ZAKAZIVANJEONLINE
Cenovnik

Zakazivanje Online je moderno softversko rešenje usmereno na unapređenje procesa zakazivanja, odnosno rezervisanja termina različitih vrsta usluga, unapređenje procesa upravljanja radnim vremenom, optimizaciju radnog vremena zaposlenih, kao i drugog osoblja koje je uključeno u proces zakazivanja. Primenom najboljih aspekata i principa Software as a Service (SaaS) stvorili smo fleksibilno i modularno softversko rešenje koje može da odgovori potrebama velikog broja korisnika uz mogućnost efikasnog prilagođavanja i razvoja novih funkcionalnosti na osnovu specifičnih zahteva korisnika.

MOJ ADMIN
od 1.190 din/mesec
Korisnik na osnovu Ugovora o ustupanju prava korišćenja softvera „zakazivanje.online“ („Softver“) po ceni od 1.190,00 dinara na mesečnom nivou ima mogućnost kreiranja jedinstvenog korisničkog (poslovnog) naloga i pristup sledećim funkcionalnim celinama Softvera:
 • Prezentacija na najnaprednijem sistemu za zakazivanje
 • Personalizovan administratorski korisnički interfejs (Moj Admin)
 • Neograničen broj administratorskih naloga
 • Mogućnost kreiranja naloga za zaposlene (Moji Termini)*
 • Evidencija korisnika usluga
 • Intuitivno okruženje za kreiranje i upravljanje radnim vremenom zaposlenih
 • Kreiranje raspoloživog radnog vremena sa različitim vremenskim slotovima
 • Rezervacija termina u realnom vremenu
 • Neograničen broj rezervisanja termina
 • Upravljanje rezervisanim terminima
 • Prijem i slanje obaveštenja
 • Mogućnost razvoja prilagođenih funkcionalnosti**
*Naknada od 1.190,00 dinara mesečno uključuje jedan nalog za „Zaposlenog“. Korisnik za svaki dodatno kreiran nalog sa ulogom u Softveru “Zaposleni” plaća mesečnu naknadu u iznosu od 490,00 dinara.
MOJI TERMINI
490 din/mesec
Korisnik za svaki dodatno kreiran nalog sa ulogom u Softveru “Zaposleni” plaća mesečnu naknadu u iznosu od 490,00 dinara i na taj način omogućava zaposlenom / radno angažovanom licu pristup sledećim funkcionalnim celinama Softvera:
 • Pristup admin panelu Moji termini
 • Personalizovan korisnički interfejs za zaposlenog
 • Kreiranje raspoloživog radnog vremena sa različitim vremenskim slotovima
 • Upravljanje raspoloživim radnim vremenom kod jednog ili više poslodavaca
 • Uvid u rezervisane termine kod jednog ili više poslodavaca
 • Neograničen broj rezervisanja termina
 • Istorija rezervisanih i realizovanih termina
 • Upravljanje rezervisanim terminima
 • Prijem i slanje obaveštenja
 • Mogućnost razvoja prilagođenih funkcionalnosti**
** U slučaju zahteva za promena, preradama i doradama Softvera, Korisnik će takve zahteve dostaviti u pisanoj formi i/ili putem emaila uz detaljan opis zahteva. Zakazivanje Online d.o.o. navedene zahteve može u celini ili delimično da prihvati ili odbaci o čemu će obavestiti Korisnika u pisanoj formi i/ili putem emaila. Zakazivanje Online d.o.o. ponudu za promene, prerade i dorade Softvera, odnosno razvoj prilagođenih funkcionalnosti sastavlja na osnovu procene potrebnog broja radnih sati koji se množe sa cenama radnog sata važećih na dan sastavljanja ponude.
Naknada u iznosu od 1.190,00 dinara i 490,00 dinara plaća se za svaki započeti mesec korišćenja Softvera u roku od 5 (pet) dana od dana izdavanja fakture. Zakazivanje Online d.o.o. će dostaviti fakture elektronskim putem (email). Za dan prijema fakture se uzima onaj dan kada je faktura primljena elektronskim putem (email).
Napomena: Navedene naknade ne uključuju troškove koji mogu nastati u vezi sa korišćenjem usluga trećih strana kao što su sms servis, usluge slanja Viber obaveštenja, newsletter servisi i dr.