Početna
Registruj se
ZAKAZIVANJEONLINE

Zakazivanje Online je moderno softversko rešenje usmereno na unapređenje procesa zakazivanja, odnosno rezervisanja termina različitih vrsta usluga, unapređenje procesa upravljanja radnim vremenom, optimizaciju radnog vremena zaposlenih, kao i drugog osoblja koje je uključeno u proces zakazivanja. Primenom najboljih aspekata i principa Software as a Service (SaaS) stvorili smo fleksibilno i modularno softversko rešenje koje može da odgovori potrebama velikog broja korisnika uz mogućnost efikasnog prilagođavanja i razvoja novih funkcionalnosti na osnovu specifičnih zahteva korisnika.

Usmereni smo na ostvarenje cilja da što većem broju preduzetnika i privrednih društava omogućimo korišćenje sistema Zakazivanje Online pod najpovoljnijim uslovima.

BEZ NAKNADE
1 nalog Moj Admin + 1 nalog Moji Termini*
MOJ ADMIN
Nakon registracije Poslovnog naloga korisniku se kreira jedan administratorski nalog za pristup personalizovanom korisničkom interfejsu Moj Admin. Na ovaj način korisnik ima mogućnost da bez naknade koristi sledeće funkcionalnosti softvera Zakazivanje Online:
 • Prezentacija na najnaprednijem sistemu za zakazivanje
 • Kreiranje jednog naloga za zaposlenog i pristup admin panelu Moji Termini*
 • Mogućnost kreiranja dodatnih naloga za zaposlene sa pristupom admin panelu Moji Termini*
 • Kreiranje mesta pružanja usluge – prilagođeno za delatnosti koje termine ne vezuju za zaposlene (npr. linija 1 / linija 2 i sl. za tehnički pregled vozila)
 • Intuitivno okruženje za kreiranje i upravljanje radnim vremenom zaposlenih
 • Kreiranje više vrsta usluga sa različitim vremenskim trajanjem
 • Kreiranje raspoloživog radnog vremena sa različitim vremenskim slotovima
 • Evidencija korisnika usluga
 • Rezervacija termina u realnom vremenu
 • Neograničen broj rezervisanja termina
 • Upravljanje rezervisanim terminima
 • Prijem i slanje email obaveštenja
 • Mogućnost razvoja prilagođenih funkcionalnosti**
MOJI TERMINI
Korisnik koji kreira nalog sa ulogom u Softveru “Zaposleni” omogućava zaposlenom / radno angažovanom licu pristup sledećim funkcionalnim celinama softvera Zakazivanje Online:
 • Pristup admin panelu Moji termini
 • Personalizovan korisnički interfejs za zaposlenog
 • Kreiranje raspoloživog radnog vremena sa različitim vremenskim slotovima
 • Upravljanje raspoloživim radnim vremenom kod jednog ili više poslodavaca
 • Uvid u rezervisane termine kod jednog ili više poslodavaca
 • Neograničen broj rezervisanja termina
 • Istorija rezervisanih i realizovanih termina
 • Upravljanje rezervisanim terminima
 • Prijem i slanje email obaveštenja
 • Mogućnost razvoja prilagođenih funkcionalnosti**
* Korisnik za svaki dodatno kreiran administratorski nalog i/ili nalog za zaposlenog plaća mesečnu naknadu u iznosu od 5 evra po kreiranom nalogu. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvredsnosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.
Naknada za svaki dodatno kreiran administratorski nalog i/ili nalog za zaposlenog plaća se za svaki započeti mesec u kom je navedeni nalog (i/ili nalozi) kreiran(i) u roku od 5 (pet) dana od dana izdavanja fakture. Obračunski period za plaćanje je kalendarski mesec. Zakazivanje Online d.o.o. će dostaviti fakture elektronskim putem (email). Za dan prijema fakture se uzima onaj dan kada je faktura primljena elektronskim putem (email).
Za korisnike koji žele da kreiraju 10 i više administratorskih i/ili naloga za zaposlene odobravamo dodatne povoljnosti.
Napomena: Navedena naknada ne uključuje troškove koji mogu nastati u vezi sa korišćenjem usluga trećih strana kao što su sms servis, usluge slanja Viber obaveštenja, newsletter servisi i dr.
** U slučaju zahteva za promena, preradama i doradama Softvera, Korisnik će takve zahteve dostaviti u pisanoj formi i/ili putem emaila uz detaljan opis zahteva. Zakazivanje Online d.o.o. navedene zahteve može u celini ili delimično da prihvati ili odbaci o čemu će obavestiti Korisnika u pisanoj formi i/ili putem emaila. Zakazivanje Online d.o.o. ponudu za promene, prerade i dorade Softvera, odnosno razvoj prilagođenih funkcionalnosti sastavlja na osnovu procene potrebnog broja radnih sati koji se množe sa cenama radnog sata važećih na dan sastavljanja ponude.