Home
Register

Who are we

Zakazivanje.online je softversko rešenje – web aplikacija razvijena sa namerom da olakša i omogući unapređenje procesa zakazivanja termina različitih vrsta usluga, unapređenje procesa upravljanja radnim vremenom, optimizaciju radnog vremena zaposlenih, kao i drugog osoblja koje je uključeno u proces zakazivanja. Zakazivanje.online je sistem koji korisnika dovodi u vezu sa željenim pružaocem usluge, odnosno uslugom, u željeno vreme. Oslanjajući se na principe Software as a Service (SaaS) uspeli smo da kreiramo sistem koji po svim standardima odgovara najboljim primerima iz prakse razvijenih zemalja. Razvili smo fleksibilno softversko okruženje sa ciljem povećanja efektivnosti, efikasnosti, produktivnosti i opšte dostupnosti ponuđenih usluga, uz kontinuirano povećanje satisfakcije krajnjih korisnika softvera zakazivanje.online.


Advantages

Zakazivanje.online omogućava brzu i jednostavnu pretragu pružaoca usluga iz različitihoblasti, kao što su: zdravstvene ustanove, kozmetički saloni, frizerski saloni, groomingsaloni, automehaničari, vulkanizeri i drugi zainteresovani pružaoci. Zakazivanje.online urealnom vremenu izračunava raspoloživost termina pružaoca usluga koji su prethodnokreirali rasporede (radno vreme) i pruža mogućnost krajnjim korisnicima da izvršerezervaciju željenog termina bez pozivanja, slanja emailova ili drugih tradicionalnih načinarezervisanja / zakazivanja termina.


Korisnici

Zakazivanje.online prepoznaje tri različite grupe korisnika:

Krajnji korisnici, koji pristupaju softveru na adresi: https://zakazivanje.online u delu “Prijavi se”. Krajnji korisnici mogu da pristupe svim funkcionalnostima sistema zakazivanje.online nakon popunjavanja registracione forme izložene u delu “Registrujte korisnički nalog”, prihvatanja Uslova korišćenja i Politike privatnosti i verifikacije unetih podataka (email adrese). Krajnji korisnici koji ne žele da registruju nalog mogu da pristupaju sistemu zakazivanje.online uz ograničenje raspoloživih funkcionalnosti.

Poslovni korisnici, koji pristupaju admin delu sistema na adresi: https://admin.zakazivanje.online u delu “Moj Admin”. Poslovni korisnici kreiraju nalog koristeći registracionu formu “Registrujte poslovni nalog” i stiču mogućnost pristupa “Moj Admin” delu sistema nakon validacije dostavljenih podataka, prihvatanja Uslova korišćenja, Politike privatnosti i potpisivanja Ugovora o ustupanju prava korišćenja Softvera, odnosno uplate naknade za korišćenje Softvera. Validacija, odnosno provera tačnosti i doslednosti dostavljenih podataka realizuje se sa ciljem obezbeđenja visokog stepena pouzdanosti informacija i sigurnosti svih korisnika sistema.

Zaposleni, koji pristupaju admin delu softvera na adresi: https://termins.zakazivanje.online. Zaposleni mogu da pristupe admin panelu “Moji termini” (delu softvera koji omogućava kreiranje i pregled radnog vremena i rezervisanih termina kod određenog poslodavca (Poslovnog korisnika)), nakon što Poslovni korisnik koristeći softver kreira nalog za Zaposlenog i nakon što Zaposleni verifikuje unete podatke (email adresu) i prihvati Uslove korišćenja i Politiku privatnosti.